عشق واقعی

عشق را به کسانی بدهید که لایق آن هستند نه تشنه آن؛ زیرا تشنه روزی سیراب خواهد شد.

وقتی...

                                             وﻗﺘــــﯽ

                             " ﻗﺮﺗـــﯽ " ﺷــﺪﻩ ☜ ﺷـــﺎﺥ "

                                ﻫــــﺮﺯﻩ " ﺷــﺪﻩ ☜ ﺩﺍﻑ "

                             ﻋﺸـــﻖ " ﺷـــﺪﻩ ☜ ﺧــﺎﺹ "

                               ﻻﺷـــﯽ " ﺷـــﺪﻩ ☜ ﺩﺍﺵ "

                               ﺗﻔﺮﯾـﺢ " ﺷـــﺪﻩ ☜ ﻟــﺎﺱ "

                       ✔... ﺗﻨﻬــــﺎﯾﯽ " ﭘﺮﭼﻤــــﺶ ﺑﺎﻟــﺎﺱ

... ﺍﺭﻩ ... ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺱ

شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 20:8نویسنده فرشته & مهدی| |
فروغی...

فروغی چه زیبا میگفت :


اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!


چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم


نـه برای نیــاز ...


نـه از روی اجبــار ...


و نـه از روی تنهایـی ...


فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد

شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 20:8نویسنده فرشته & مهدی| |
یکبار ....

یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی

 

یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ

 

غرورتــــــــــ

 

اعتمادتــــــــــ

 

همین یکــــــــــ بار کافیســـت

 

تا یکــــــــــ عمـــر

 

از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!

 

همین یكــــــــــ بار كافیســـت

 

تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...

شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ 9:45نویسنده فرشته & مهدی| |
...

 دختـــرک رفت ولی زیر لـــب این را میگفـــت:

 

 او یقینـــا پی معشـــوق خـــودش می آیـــد !!!

 

پســـرک ماند ولی روی لبـــش زمزمـــه بـــود:

 

 مطمئنـــاً کـــه پشیمـــان شـــده بر میـــگردد !!!

 

عشـــق قربانی مظلوم غـــرور است هنـــوز ...

 

 
چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳ 20:19نویسنده فرشته & مهدی| |
می نــ ـویسم بــرای تـ ـو...
می نــ ـویسم بــرای تـ ـو... تـ ـو کـ ـه می دانی بـ ـه چـ ـه انـ ـدازه دوستت دارمــ.... بـار ــها بهت گفتهــ امــ.... ولــی ایندفعـهــــ می نویسمــ.... تـا اگـ ـر روزیــــ نبودمــ.... بـ ـدانی غمــ.... تـ ـو ، غمــ.... مـ ـنـــ شادیــــ تـ ـو ،شادیــــ مـ ـنـــ و عمــ ـ ـ ـر مـ ـنـــ بستـ ـه بـ ـهـ عمــ ـ ـ ـر تـ ـوسـتــــــــ دوستت دارم بهـ انـ ـدازه یـــ تـکـــ.... تـکـــ.... سلولهــایــــــ. بـ ـدنـمـــ....

54490874598458762470

شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳ 19:38نویسنده فرشته & مهدی| |
بغل ...
baghal-kingheart.ir

یه چیزی هست به اسم “بغل” لامصب دوای هر دردیه…!!!

شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳ 18:46نویسنده فرشته & مهدی| |
برام بخند ...
img-fb-love-kingheart.ir

هیــــــس. . .
اگه ماله منی. . .

اجازتم دست منه. . .

همه چیزتم مال منه. . .

پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

زیر تابوت منه. . .

پس فقط برام بخند. . .

شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳ 18:44نویسنده فرشته & مهدی| |
تنهایی...
تو آسمانی و من ریشه در زمین دارم
همیشه فاصله ای هست ، داد از این دارم
قبول کن که گذشته ست کار من از اشک

که سال هاست به تنهایی ام یقین دارم

 

 

در دفتر خاطراتم نوشتم : عشق زیباست

معلم دفتر را دید و گفت : این رویاست

گفتم : معلم تو از عشق چیزی میدانی ؟

گفت : در عالم عشق ، عاشق همیشه تنهاست

سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ 10:31نویسنده فرشته & مهدی| |
مسافر...

در کنار ساحل دریای غم

قایقی میسازم از دلواپسی

بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت

یک مسافر از دیار بی کسی

 

سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ 9:50نویسنده فرشته & مهدی| |
دخترم...

من یک دخترم بدان.

/حوای/کسی نمیشوم که به/هوای/دیگری برود...

تنهاییم را با کسی قسمت نمیکنم که روزی تنهاییم بگذارد...

روح خداس که در من دمیده شده و احساس نام گرفته...

/ارزان نمی فروشمش/

دستهایم بالین کودک فردایم خواهد شد...

بی حرمتش نمی کنم و به هر کس نمیسپارمش...

 

 

یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ 10:8نویسنده فرشته & مهدی| |


♀♥علی و حدیث♥♂